Opleidingsschool - OPLIS

ASG geeft studenten graag de kans om zich te ontwikkelen. Dit doen wij in het primair onderwijs door stageplekken en begeleiding te organiseren. ASG is als samenwerkingsverband, samen met Prisma en Hogeschool Windesheim, aangesloten bij het platform samen opleiden.

OPLIS staat voor opleidingsschool. Studenten komen terecht op een van onze 15 opleidingsscholen. Hebben de opleidingsscholen geen plek meer? Dan staan er 13 schilscholen klaar om studenten een plek te bieden. Meer weten? Kijk hier voor de missie en visie van OPLIS.

Het Avontuur is een van de vijftien opleidingsscholen. Op Het Avontuur zijn wij voorzin van meerdere schoolopleiders, zij zoeken een passende stageplek en een mentor in de school. De mentoren begeleiden/coachen de student gedurende het schooljaar, de schoolopleider komt minimaal 2 tot 4 keer per schooljaar op lesbezoek. De mentoren zijn getraind en weten hoe ze de studenten positief in hun ontwikkeling kunnen begeleiden. Van studenten hebben wij hoge verwachtingen, we dagen ze niet alleen uit zichzelf te verbeteren, maar zien en behandelen ze ook als collega's en professionals. 

OPLIS is ingericht op de begeleiding van voltijd en deeltijd studenten van de lerarenopleiding PABO Windesheim. De laatste jaren zijn hier ook andere opleidingsroutes aan toegevoegd. Studenten van het zij-instroomtraject en studenten van de ad-pep opleiding: de opleiding Pedagogisch Educatief Professional van onderwijsassistent tot leraar ondersteuner. 

Binnen onze school begeleiden wij verder ook:

  • Studenten van de MBO opleidingen 
  • Studenten van de ALO, Academische Lichamelijke Opvoeding
  • Studenten van de TC-route
  • Startende leerkrachten (van basis- naar vakbekwaam)

Sinds twee jaar leiden wij ook (adjunct) directeuren op.