Leerlingenraad

Tijdens de leerlingenraad worden kinderen uitgedaagd om mee te denken over wat er beter kan op school. Uit de groepen 5 t/m 8 worden ieder schooljaar twee leerlingen gekozen die het leuk vinden om in de leerlingenraad mee te praten. Deze leerlingen komen iedere zes weken samen om onder begeleiding van een leerkracht (naam?) om met elkaar te vergaderen. Er worden ideeën ingebracht en daar wordt over gepraat.

Mooie initiatieven
De leerlingenraad heeft al enkele mooie veranderingen op school opgeleverd. Zo heeft iedere klas een papierbak en zijn er bij alle lichtknopjes stickers geplakt zodat we niet vergeten om het licht uit te doen. Ook komen er steeds minder leerlingen te laat, doordat laatkomers nu een lijstje met tips mee naar huis krijgen. En last but not least: de leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat er op het voetbalveldje bij school een bord is geplaatst waarop staat dat honden daar niet mogen poepen. Hier heeft Het Avontuur zelfs nog mee in de krant gestaan! Dit zijn mooie voorbeelden waar wij als school trots op zijn.